Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020

____________________________

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

  1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

  2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,

  3. predajní drogérie,

  4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

  5. predajní novín a tlačovín,

  6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

  7. prevádzok telekomunikačných operátorov,

  8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením – predaj mimo prevádzku stravovacích služieb,

  9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,

  10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR, a to na dobu 14 dní.

___________________________________________________________________________________________

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020

Železničná doprava

Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava

Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od zajtra, 7:00 hod

Kamiónová preprava tovaru

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava

Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od zajtra 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu. Letecká doprava Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení Vládou SR.

Pošta

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

Karanténa

– povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát)

– nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1 650 eur

rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020

Školy

– od pondelka 16. marca zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti

– posun maturít o 2 týždne – odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy

Hranice

– veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria.

Voľnočasové aktivity

– od 13. marca – zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov

– zatvorenie kultúrnych zariadení – divadlá, kiná, múzeá

– pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur

– zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach

Nakupovanie

– počas víkendu 14. – 15. marca (najbližší víkend) v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky, otvorené sú aj novinové stánky

– pondelok 16. marca sa na krízovom štábe vyhodnotí situácia a rozhodne sa čo ďalej

Služby pre občanov

– obmedzenie otváracích hodín na klientských centrách, či okresných úradoch na tri hodiny denne

– obmedzenie fungovania sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky

– špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne

_________________________________________________________________________________________________________

V súvislosti s hrozbou koronavírusu Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu.

Zároveň nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu. Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.

Viac informácií získate u vášho všeobecného lekára, na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234.

S okamžitou platnosťou sú zakázané návštevy pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach. Ministerstvo školstva vydalo zákaz všetkých výletov a exkurzií mimo územie Slovenska. Zaviedlo sa všeobecné odporúčanie zakázať všetky návštevy v domovoch sociálnych služieb. Zákaz návštev platí aj vo väzniciach a detských domovoch.

V tejto súvislosti apelujeme na občanov, aby precízne plnili a rešpektovali všetky odporúčania a verejné vyhlášky prijaté v tejto súvislosti:

Koronavirus_modry_A5

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí-1

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí-1

Návrat na vrch stránky