3. júna 2020

Vzhľadom k pretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii sa pristupuje k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorení COVID-19. Podrobnosti sú uvedené v priložených opatreniach:

02_06_Opatrenie_prevadzky_4_faza

final_opatrenie_ruska_02_06

opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020

_____________________________________________

6. mája 2020

Vzhľadom na priaznivú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa na Slovensku spúšťa od 6.mája 2. a 3. fáza uvoľňovania opatrení. Otvárajú sa:

 • ubytovanie (krátkodobé, bez spoločného stravovania, jedlo na izbu, s WC a kúpeľňou, bez iných služieb), po odchode hostí musí byť izba 24 hodín voľná.

 • za stanovených podmienok sa otvoria: kaderníctva, pedikúry, manikúry, holičstvá, kozmetika a soláriá

 • vonkajšie turistické atrakcie

 • taxi služba (oddelený priestor a bez klimatizácie v zadnom priestore)

 • bohoslužby – za stanovených podmienok

 • svadby – za stanovených podmienok

 • obchody a služby bez obmedzenia čo sa týka rozlohy (okrem obchodných centier, kde je viac ako 35 samostatných prevádzok)

 • (platí nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, dvojmetrové odstupy medzi zákazníkmi,  25 metrov štvorcových na zákazníka)

 • verejné stravovanie – vonkajšie „terasy“ (za stanovených podmienok – okraje stolov vzdialené dva metre od seba, pri jednom stole maximálne dvaja ľudia, dezinfekcia dotykových plôch po každom zákazníkovi, na WC pre zákazníkov: každú hodinu dezinfekcia dotykových plôch, k dispozícii dezinfekcia na ruky, jednorazové utierky, zákaz sušičov rúk)

 • rehabilitácie – len suché procedúry

 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene podľa podmienok.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôraznil, že naďalej budú platiť prísne hygienické opatrenia v prevádzkach – nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, dvojmetrové odstupy medzi zákazníkmi, na jednu osobu v prevádzke musí pripadať 25 metrov štvorcových. Zároveň premiér Matovič avizoval sprísnenie kontroly dodržiavania opatrení. Okrem toho sa sprísňuje tzv. kĺzavý medián, podľa ktorého sa bude riadiť otváranie a zatváranie obchodov. Znižuje sa z terajších 150 na 50, čo znamená, že pri 12-násobnom zhoršení situácie sa opatrenia spomalia.

Opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020-2

Opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby-2

_______________________________________________

29. apríla 2020

„Pendleri“ nebudú potrebovať negatívne testy na koronavírus

Keďže epidemiologická situácia u nás a okolitých krajinách je relatívne priaznivá, Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že tzv. pendleri v okruhu 30 km od hraníc nebudú potrebovať pri prekročení hraníc negatívne testy na COVID-19. Hranice budú môcť prekračovať aj so svojimi deťmi a neplnoletými rodinnými príslušníkmi. Informoval o tom dnes hlavný hygienik SR Ján Mikas. 

Výnimku zo štátnej karantény zároveň dostanú zdravotnícki pracovníci a opatrovatelia pracujúci v ČR –  Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom, Olomouckom kraji, ako aj v Rakúsku – v spolkových krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenland. Ide o ľudí, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v SR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa. Zároveň budú potrebovať negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín. Toto opatrenie má platiť od 1. mája.

Ďalšie opatrenia Ústredného krízového štábu hlavný hygienik oznámi v stredu.

________________________________________________

Obmedzenie voľného pohybu osôb na verejnosti počas veľkonočných sviatkov

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje niekoľko výnimiek:

1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
6. cesty na pohreb blízkej osoby,
7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Obmedzenie voľného pohybu osôb na verejnosti počas veľkonočných sviatkov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020

____________________________

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

 1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

 2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,

 3. predajní drogérie,

 4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

 5. predajní novín a tlačovín,

 6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

 7. prevádzok telekomunikačných operátorov,

 8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením – predaj mimo prevádzku stravovacích služieb,

 9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,

 10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR, a to na dobu 14 dní.

___________________________________________________________________________________________

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020

Železničná doprava

Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava

Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od zajtra, 7:00 hod

Kamiónová preprava tovaru

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava

Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od zajtra 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu. Letecká doprava Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení Vládou SR.

Pošta

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

Karanténa

– povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát)

– nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1 650 eur

rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020

Školy

– od pondelka 16. marca zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti

– posun maturít o 2 týždne – odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy

Hranice

– veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria.

Voľnočasové aktivity

– od 13. marca – zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov

– zatvorenie kultúrnych zariadení – divadlá, kiná, múzeá

– pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur

– zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach

Nakupovanie

– počas víkendu 14. – 15. marca (najbližší víkend) v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky, otvorené sú aj novinové stánky

– pondelok 16. marca sa na krízovom štábe vyhodnotí situácia a rozhodne sa čo ďalej

Služby pre občanov

– obmedzenie otváracích hodín na klientských centrách, či okresných úradoch na tri hodiny denne

– obmedzenie fungovania sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky

– špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne

_________________________________________________________________________________________________________

V súvislosti s hrozbou koronavírusu Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu.

Zároveň nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu. Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.

Viac informácií získate u vášho všeobecného lekára, na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234.

S okamžitou platnosťou sú zakázané návštevy pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach. Ministerstvo školstva vydalo zákaz všetkých výletov a exkurzií mimo územie Slovenska. Zaviedlo sa všeobecné odporúčanie zakázať všetky návštevy v domovoch sociálnych služieb. Zákaz návštev platí aj vo väzniciach a detských domovoch.

V tejto súvislosti apelujeme na občanov, aby precízne plnili a rešpektovali všetky odporúčania a verejné vyhlášky prijaté v tejto súvislosti:

Koronavirus_modry_A5

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí-1

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí-1

Návrat na vrch stránky