Upozornenie

Vzhľadom na Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky vyhlásenou mimoriadnou situáciou v súvislosti s novým koronavírusom, žiadame všetkých občanov obce, aby podľa možnosti obmedzili návštevy obecného úradu, len v najnutnejších prípadoch.

Oznamujeme Vám, že na obecnom úrade v Kamenici nad Hronom bude z dôvodu predchádzania šírenia koronavírusu obmedzené vybavovanie stránok od 16. marca 2020 t.j. od pondelka. To znamená, že sa budú vybavovať stránky len v súrnych prípadoch. V naliehavých prípadoch stránky bude prijímať jednotlivo a na počkanie pred obecným úradom.

Prosíme občanov, aby svoje záležitosti, ak je možné vybavovali elektronicky prostredníctvom mailu alebo telefonicky.

Zároveň prosíme najmä starších občanov, aby necestovali nikde, ale radšej sa zdržiavali doma. Na nákup potravín a liekov treba požiadať rodinných príslušníkov alebo susedov. Prosíme všetkých občanov o disciplinovanosť a zomknutosť.

Návrat na vrch stránky