Z príležitosti Dňa učiteľov touto cestou chcem vyjadriť úprimnú vďaku pedagógom a zamestnancom Materskej školy v Kamenici nad Hronom. Dňa 28. marca oslavujeme prácu všetkých pedagógov, ktorým práca je zároveň aj poslaním, a preto si za svoje vedomosti, trpezlivosť a sebaobetovanie zaslúžia našu vďaku a úctu. Ján Elzer, starosta obce

Návrat na vrch stránky