COVID – 19

Vážení občania!
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR nariaďuje nasledovné opatrenie:
všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest ako je napr. rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok. Výnimkou sú:
• deti do 2 rokov
• osoby so závažnými poruchami autistického spektra
• osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti
• vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb
• osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov,
• osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.
Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné:
• umyť ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu
• pri nasadení je potrebné si zakryť nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

Opatrenie_pre_nosenie_rusok

Vyzývame občanov, aby vo vlastnom záujme a v záujme ochrany zdravia svojich blízkych rešpektovali a dodržiavali prijaté opatrenia Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky vzhľadom na vážnosť situácie a tak nám spoločne pomohli zabrániť šíreniu koronavírusu.

Najdôležitejšou obranou je dodržiavanie dôslednej hygieny, používanie ochranných pomôcok a všetkých prijatých opatrení.

Na verejnosti je zakázané pohybovať sa bez prekrytia nosa a úst. Vyzývame občanov, aby na verejnosti (mimo domácností) používali rúška, šatky alebo šál previazaný cez ústa a nos.

Návrat na vrch stránky