COVID – 19

Vyzývame občanov, aby vo vlastnom záujme a v záujme ochrany zdravia svojich blízkych rešpektovali a dodržiavali prijaté opatrenia Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky vzhľadom na vážnosť situácie a tak nám spoločne pomohli zabrániť šíreniu koronavírusu.

Najdôležitejšou obranou je dodržiavanie dôslednej hygieny, používanie ochranných pomôcok a všetkých prijatých opatrení.

Na verejnosti je zakázané pohybovať sa bez prekrytia nosa a úst. Vyzývame občanov, aby na verejnosti (mimo domácností) používali rúška, šatky alebo šál previazaný cez ústa a nos.

Návrat na vrch stránky