Dodatok č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Prílohy

Návrat na vrch stránky