Dodatok č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 – návrh č. 5/2019

Prílohy

Návrat na vrch stránky