Návrh – VZN č. 6/2020 o zrušení VZN č. 3/2016 o určení ceny nájmu pre nájomné byt. domy postavené s podporou štátu vo vlastníctve obce

Prílohy

Návrat na vrch stránky