VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Kamenica nad Hronom

Prílohy

Návrat na vrch stránky