Zámer predaja obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Prílohy

Návrat na vrch stránky