Garamkövesd Község Önkormányzata Nagy KÖSZÖNETET nyilvánít a tesztelést végző csapatnak… a rendőrnek, katonának, az adminisztratív munkaerőknek, az egészségügyiseknek és a lakosok közül érkező önkénteseknek. Külön köszönet a tesztelésen résztvevő lakosainknak, akik csatlakoztak ehhez az egész államot mozgósító aktivitáshoz.

Back to top