Vseobecne zavazne nariadenie o miestnej dani za psa

Mellékletek

Back to top