Všeobecné záväzné nariadenie obce Kamenica nad Hronom o dani z nehnuteľnosti

Mellékletek

Back to top