VZN č. 4/2014 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v Kamenici nad Hronom

Mellékletek

Back to top