VZN č. 1/2010 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu

Mellékletek

Back to top