VZN č. 2/2016 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode pozemkov vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom

Mellékletek

Back to top