VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav. odpady

VZN o miestnom popl. za komun. odpady a dr. stav. odpady

Mellékletek

Back to top