Zámer predaja obecného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa

Mellékletek

Back to top