Felhívás

FELHÍVÁS

Tisztel lakosok!

A garamkövesdi önkormányzat és a község polgármestere újfent kéréssel fordul Önökhöz, mellyel a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelésére hívják fel a figyelmet.

MIÉRT FONTOS EZ?

A Környezetvédelmi Minisztérim 2019 január elsejei hatállyal új törvény léptetett életbe, melynek értelmében emelkedik az az összeg, amit a község a kommunális hulladék elszállításáért fizet (a mi esetünkben Bajta felé). Ezen összeg emelkedése attól függ, hogy az összes elszállított hulladék hány százalékát képezi a szelektíven gyűjtött hulladék, s ez három éven belül fokozatosan emelkedni fog. Az emelkedést azok a falvak érzik meg a legjobban, ahol a szelektálás kis százalékban valósul meg, pl. Garamkövesd is.

MIT JELENT EZ SZÁMOKBAN?

Szlovákia összes hulladékának 66%-a hulladékraktározóba kerül, 11%-át elégetik, s csak 23% kerül újrahasznosításra, az EU egyes országaiban csak 28% kerül a tározókba.

Garamkövesd a legrossazbbul teljesítő községek közé tartozik, vagyis 10% alatt vagyunk. Ennek értelmében 2019-ben 17 €-t, 2020-ban 26 €-t, 2021-ben pedig 33 €-t fog kelleni fizetni egy tonna háztartási hulladék elszállításáért (vagyis majdnem megduplázódik).

Ha ez a százalék pl. 20-30% lenne, akkor ezek az összegek a következő években 10, 22 és 27 € lennének. Ez nagy különbség.

Azt azért tudni kell, hogy a megemelkedett összeget a jövőben nem teljes mértékben Bajtának fogjuk fizetni, hanem az államnak, és onnan aztán az vagy visszajut (valamilyen támogatás formájában), vagy nem .

2018-ban Garamkövesd költségvetéséből 23750 € ment Bajta felé, 4600 € pedig a párkányi Kommunális Szolgáltató és Hulladékgazdálkodási RT felé (konténerek bérlése). Ez az összeg sokkal magasabb volt, mint amennyi befolyt a lakossági illetékekből, s ha az új törvény miatt ez az összeg emelkedik, még többet kell elvenni a költségvetésből, így sokkal kevesebb jut másra.

Az emelkedés magával fogja vonni azt is, hogy 2020-tól emelkedni fog az egy főre eső illeték is.

MIT TEHETNEK A LAKOSOK?

A legegyszerűbb mozdulat mindent egy kukába dobni, amit aztán keddenként elszállít a kukásautó. Ha viszont mindenki több figyelmet fordítana rá és a háztartási hulladékot szelektálva gyűjtené, sokkal kisebb összeget kéne fizetni a hulladék elszállításáért, sőt a szelektíven gyűjtött hulladék még pénzt is hozna a falunak.

A szelektálás mindenkinek az érdekében áll,mert

  • nem kéne az egy főre eső illetéket (akár) a duplájára is emelni,

  • több pénz maradna a község kasszájában, amit másra lehetne fordítani,

  • a szelektíven gyűjtött hulladék is pénzt hoz,

  • nem utolsó sorban óvnánk és megőriznénk saját és gyerekeink, unokáink környezetét

MIT TEHET A FALU?

  • növeli a szelektív gyűjtéshez szükséges kukák számát, ill. új gyűjtőszigeteket hoz létre,

  • évente kétszer (vagy igény esetén többször) biztosítja az elektromos hulladék elszállítását (Ezt a hulladékot nem kell otthon őrizgetni, az év folyamán bármikor le lehet vinni a Garamvölgye üdülő (volt Doprastav) udvarában kijelölt helyre, ahonnan aztán elszállítják. Ha valakinek nem áll módjában levinni, be lehet jelenteni a községi hivatalon és bebiztosítjuk a szállítást),

  • a volt homokos területén helyet biztosít a zöld hulladék elhelyezésére (igény szerint bejelentés alapján ezt is elszállítjuk a házaktól is, ha valaki ezt nem tudja magának bebiztosítani).

  • igény szerint használtruha gyűjtést szervez,

  • térfigyelő kamerákat helyez a konténerekhez, biztosítva ezzel, hogy azokat csak tényleg a község lakosai használják és így ne kelljen a falu költségvetéséből fizetni más szemetének elszállítását

  •  rendszeresen tájékoztatja a lakosokat a változásokról ill. a szelektálás szabályairól

Tisztelt lakosok!

A konténerek a volt „Doprastav“-nál 2019. április 1-jétől negyedévente lesznek kihelyezve. A konténerbe azon szemetet lehet rakni, amelyet a szemétkukákba nem lehetséges. A hulladék takarékos lerakása a konténerbe csökkenti a hulladék elszállításának a költségeit.

Minden háztartás a ház karbantartásából vagy javításából származó kis epítési hulladék elszállítását 50kg fölött saját maga részére biztosítja Bajta vagy Nána hulladéklerakóján.

A nagy konténerek negyedévente lesznek elérhetők a falu polgárai számára, ezért kérjük, a kedve polgártársakat, legyenek figyelemmel, hogy más települések lakosai ne helyezzék el a hulladékot a község lakosainak részére szánt konténerekbe és amennyiben ilyet észlelnek, jelezzék ezt a Községi Hivatalnak.

Back to top