NÉPSZÁMLÁLÁS 2021

 

Az elektronikus népszámlálásra 2021. február 15. és március 31. között kerül sor.

A népszámlálásban köteles részt venni mindenki, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti tartózkodási hellyel, esetleg megtűrt státuszúként tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Lakosnak számít továbbá az európai uniós állampolgár, ha a szokásos tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság területén van.

A lakos által a kérdőívben megadott összes adatnak a népszámlálás szempontjából döntő pillanatra kell vonatkoznia, ami a 2020. december 31. és 2021. január 1-je közti éjfél.  

A népszámlálási ív kitöltése kizárólag elektronikusan, számítógép, tablet segítségével, interneten keresztül történik. A lakos a kérdőívet önmaga tölti ki otthonában, vagy megkérheti közeli hozzátartozója segítségét. Kiskorú vagy cselekvőképtelen személy helyett az elektronikus kérdőívet a törvényes képviselő tölti ki.

Az elektronikus kérdőív a www.scitanie.sk honlapon, illetve az erre a célra létrehozott mobil applikáción keresztül érhető el.

Azok a lakosok, akik nem rendelkeznek számítógéppel, internettel, vagy nincsenek számítógépes ismereteik, élhetnek az ún. asszisztált számlálás lehetőségével. Ez azt jelenti, hogy  asszisztens segítségét kérhetik, illetve telefonon mozgó asszisztenst igényelhetnek, aki a lakosokat az otthonaikban keresi fel és a lakosokkal együtt elvégzi az elektromos kérdőív kitöltését.

Az aktuális járványügyi helyzetre való tekintettel, a Szlovák Köztársaság Kormányának határozata értelmében a népszámlálás asszisztált része 2021. április 1-jén kezdődik és legkésőbb október 31-éig tart.

A népszámlálás pótolhatatlan információkat biztosít a társadalom állapotáról, a demográfiai, szociális, gazdasági és kulturális struktúrákról, valamint a lakosok élet- és lakáskörülményeiről, melyek például a községek megosztott adójának, a projektek stb. alapját képezik.

A népszámlálással kapcsolatos bővebb információt a www.scitanie.sk honlapoN találnak.

Tájékoztatás a 2021-es népszámlálásról, különös tekintettel a nemzetiségre és
az anyanyelvre

Nemzetiség és anyanelv

Anyanelv

Nemzetiség

Állampolgárság ≠ nemzetiség

SODB plakát

SODB_plakát

SODB_plakát

Információs videó: https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw

 


  község

 

Back to top