Celoplošné testovanie COVID-19 – informácie

Najčastejšie otázky a odpovede

Kto sa musí testovať?

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov.

Pre všetkých nad 10 rokov, ktorí sa prvého testovania nezúčastnia, bude platiť zákaz vychádzania. Zákaz vychádzania pre nich prestane platiť, ak absolvujú druhé kolo celoplošného testovanie s negatívnym výsledkom, alebo ak obdržia negatívny výsledok z RT-PCR testu (s výsledkami po 30. októbri 2020 po 8:00) alebo v prípade ukončenia zákazu vychádzania na celom Slovensku.

Klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach budú testovaní priamo v zariadeniach.

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Nie je to však udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby nad 10 rokov platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na prvom aj druhom kole celoplošného testovania.

Výnimku z testovania majú len osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňuje absolvovať takéto testovanie. Tieto osoby sa musia vedieť preukázať lekárskou správou, ktorá potvrdzuje nemožnosť zúčastniť sa testovania.

Osoby s telesným postihnutím budú môcť využiť na mieste pomoc svojho opatrovateľa a rovnako prítomných príslušníkov policajného zboru alebo ozbrojených síl. Na mieste budú rovnako dostupné písomné informácie aj pre nepočujúcich.

Testovania sa môžu zúčastniť aj cudzinci žijúci na Slovensku, ktorý sa preukážu pasom.

Ak sa v čase testovania nebudete zdržiavať na Slovensku, platia pre Vás všetky podmienky aktuálne platné od 1. októbra 2020 uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na www.korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín. V závislosti od aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie po celoplošnom testovaní sa môžu meniť.

Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na www.korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín.

Povinnosť absolvovať testovanie neplatí pre osoby, ktoré boli v posledných 90-dňoch pozitívne testované na Covid-19. Výnimku majú tiež osoby, ktoré sa budú môcť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý obdržali 30. októbra 2020 (piatok) o 8:00 a neskôr.

Kde sa môžem testovať?

Otestovať sa môžete na ľubovoľnom odbernom mieste v mieste Vášho bydliska, nerozhoduje trvalý pobyt. Testovanie bude prebiehať v čase 07:00-22:00. Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Samozrejme, všetko za prísnych hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. Počas testovania budú používané dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy podľa usmernení hygienikov. Testovaní občania si pri vstupe vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odbernom mieste budú v spolupráci so samosprávou zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad, ktorého likvidácia bude zabezpečená cestou spolupôsobiacich zložiek operácie podľa platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi. Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní.

Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný.

Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.

Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať prítomní príslušníci bezpečnostných zložiek.

V záujme zníženia náporu na odberné miesta môžu lokálne samosprávy vydávať usmernenia k účasti v konkrétne časy, napríklad na základe abecedného poradia alebo podľa bydliska. Pre usmernenie sledujte komunikačné kanály samosprávy – webstránky, miestny rozhlas, informačné letáky a ďalšie.

Zoznam odberných miest bude uverejnený v priebehu nasledujúcich dní aj na tomto webe.

Ako bude prebiehať testovanie?

Pri vstupe na odberné miesto sa budete riadiť pokynmi členov odberného tímu. Po vstupe si vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii. Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, dieťa kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu, po registrácii dostanete pridelené číslo. Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana tyčinkou. Počas niekoľkosekundového odberu pokojne dýchajte so zatvorenými ústami. Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku. Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude aj poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej karantény.

Postup je zverejnený aj v inštruktážnom ilustračnom videu prístupnom aj na tejto stránke.

Na odbernom mieste budú  evidované nasledovné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón a e-mailová adresa.

Po ukončení testovania budú dáta vložené do centrálnej databázy NCZI.

Certifikát si starostlivo uchovajte a noste ho so sebou vždy, keď budete opúšťať bydlisko, na požiadanie sa ním budete musieť preukázať.

Čo robiť, ak je infekčná len jedna osoba žijúca v domácnosti s ďalšími?

V tomto prípade si môžete vybrať, či uprednostňujete absolvovať karanténu v domácom prostredí, pričom budete rešpektovať základné opatrenia (pokiaľ je to možné, budete v samostatnej izbe, budete používať kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, budete mať vyčlenený riad, bielizeň a ďalšie osobné prostriedky, budete pravidelne vetrať a dezinfikovať spoločné priestory s cieľom eliminovať riziko prenosu nákazy), alebo pôjdete absolvovať karanténu do hotelového zariadenia, ktoré bude spĺňať nároky na karanténu. Zoznam takýchto súkromných ubytovacích zariadení pripravuje aj Ministerstvo dopravy SR a nájdete ich aj na tomto webe. Tento pobyt je potrebné si uhradiť z vlastných finančných prostriedkov. Rovnako môžete kontaktovať ubytovacie zariadenia vo Vašom okolí a informovať sa, či vedia zabezpečiť podmienky nevyhnutné na karanténu, pričom sa myslí najmä donáška jedál na izbu a zabezpečenie ďalších Vašich potrieb.

V prípade domácej karantény platia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti rovnaké pravidlá ako dnes pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, teda povinnosť domácej karantény alebo absolvovania testu s negatívnym výsledkom za predpokladu, že už s členom rodiny alebo niekým infekčným opätovne neprídu do kontaktu.

Špecifickú skupinu predstavujú ľudia bez domova. V súvislosti so zabezpečením ich potrieb prosím kontaktujte Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Musím absolvovať obe kolá testovania?

Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania, nakoľko prvý test v ranných štádiách nákazy nemusí spoľahlivo odhaliť vírus. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávanie sa na nevyhnutné minimum a dodržiavať nosenie rúška aj v interiéri, dodržiavanie prísnej hygieny a 2-metrových odstupov.
V prípade, že by ste sa nezúčastnili aj druhého kola testovania do nedele 8. novembra 20:00, bude pre Vás platiť zákaz vychádzania, až do jeho odvolania vládou SR alebo do absolvovania testu RT-PCR s negatívnym výsledkom.

V prípade, že sa nezúčastníte prvého kola testovania, iba druhého, platí pre Vás zákaz vychádzania od 1. novembra 2020 od 22:00 až po vykonanie druhého testu s negatívnym výsledkom.

Ako to bude s mojím zamestnaním keď budem testovaný pozitívne/ keď sa nezúčastním testovania?

V prípade pozitívneho výsledku testu kontaktujte svojho lekára, ktorý Vám vystaví takzvanú pandemickú PN.

Ak zamestnanec odmietne ísť na testy, bude sa musieť z práce uvoľniť, pretože takzvanú pandemickú PN nedostane. Ak sa zamestnanec rozhodne, že na testy nejde, môže počas zákazu vychádzania napríklad pracovať z domu (tzv. homeoffice) po dohode so zamestnávateľom. Rovnako si môže so zamestnávateľom dohodnúť čerpanie voľna.

Ak zamestnanec dobrovoľne nepôjde na test a ostane v domácej karanténe, tak je to prekážka v práci na strane zamestnanca a nie zamestnávateľa alebo štátu. O prekážke v práci by mal zamestnanec informovať zamestnávateľa čím skôr a požiadať tak o pracovné voľno. To môže byť s náhradou mzdy, teda ako dovolenka, alebo bez náhrady mzdy, vtedy ale musí zamestnávateľ umožniť zamestnancovi “odpracovať zameškaný čas”.

Ak teda zamestnanec, ktorý nechce absolvovať testovanie, požiada zamestnávateľa o pracovné voľno kvôli karanténe, nemôže automaticky počítať aj s náhradou mzdy.

Aký režim bude platiť na hraniciach po celoplošnom testovaní?

Opatrenia, ktoré prijme Ústredný krízový štáb a vláda SR po celoplošnom testovaní, budú závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Aktuálne platia podmienky návratu zo zahraničia platné od 1. októbra 2020 uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na www.korona.gov.sk , ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín. Rokuje sa však o sprísnení opatrení tak, aby sa znížilo riziko vstupu infekčných osôb.

Platí zákaz pohybu pre mňa, keď…?

Všetky otázky súvisiace s pohybom a kontrolami v rámci zákazu vychádzania konzultujte s Ministerstvom vnútra SR. Kompletné znenie uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 22. októbra 2020, podľa ktorého budú postupovať príslušníci Policajného zboru SR nájdete na webe: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18827/1.

V súlade s uznesením vlády je zákaz pohybu, výnimku predstavuje len:

 • cesta do a zo zamestnania a cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cesta späť,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesta na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,
 • cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cesta späť,
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,
 • cesta na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť,
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
 • cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,
 • cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,
 • pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,
 • cesta maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cesta späť,
 • doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cesta späť

 

 

 

 

 

Návrat na vrch stránky