Kedy potrebujete 7-dňový test a kedy stačí 14-dňový?

Na základe informácií zastupujúceho ministra zdravotníctva o aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku, okres Nové Zámky obhájil červenú farbu a od pondelka, 22. marca 2021 bude podľa aktuálnej vyhlášky platiť nasledovné:

– na cestu do a zo zamestnania je zamestnanec (okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, kde je naďalej potrebný 7-dňový test), ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu z domácnosti, povinný preukázať sa v rámci okresu negatívnym výsledkom testu nie starším ako 14 dní. Pri prekročení hraníc okresu kvôli práci je potrebný 7-dňový test. Dôležité je mať pri sebe potvrdenie zamestnávateľa, s určením miesta a času výkonu práce. Upozorňujeme tiež, že niektorí zamestnávatelia majú schválené prísnejšie kritériá a naďalej vyžadujú 7-dňový test.

– pre vnútorné a vonkajšie priestory prevádzok, ktoré sú uvedené vo výnimkách, napr. pošta, banka, optika, servis, čistiareň, predajňa novín a tlačovín, výdajné miesto internetových obchodov, zberný dvor, aj naďalej platí, že je potrebné sa preukazovať negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní.

– na pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu v rámci okresu Nové Zámky test nebude potrebný.

– zakázané sú aj cesty do zahraničia na účely rekreácie.

– zákonný zástupca detí navštevujúce materskú alebo základnú školu potrebujú naďalej 7-dňový test.

Návrat na vrch stránky