Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Tlačivá a vzory: http://www.minv.sk/?volby-oso2018

Informácia_pre_voličov

Rozhodnutie_predsedu_NR_SR_o_vyhlásení_volieb

Počet obyvateľov obce Kamenica nad Hronom

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnenie elektronickej adresy

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva 2018

Výsledky volieb 2018

Návrat na vrch stránky