Očkovanie proti COVID 19 v Štúrove

Vážení občania!

Veľkokapacitné očkovacie centrum Štúrovo oznamuje občanom, že na registráciu prvej dávky očkovania proti COVID_19 sa môže prihlásiť každý štátny príslušník Slovenskej republiky alebo cudzinec s platným preukazom o pobyte po dovŕšení 16 rokov na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom.

Záujemcovia budú zaočkovaní v Štúrove očkovacou látkou Pfizer. Môžu sa hlásiť aj záujemcovia, ktorí čakajú na 2. dávku a 1. dávkou boli zaočkovaní pred viac ako 28 dňami očkovacou látkou Pfizer. K registrácii stačí vyplniť a podpísať tlačivo osobne na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom.

Návrat na vrch stránky