OPATRENIA POLIKLINIKY NSK ŠTÚROVO platné od 25.10.2021

Polikliniky NSK Štúrovo v súvislosti s tým, že od 25. októbra 2021 sa mení mapa okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia Covid-19 a okres Nové Zámky bude patriť do 1. stupňa ohrozenia, prijalo nasledovné opatrenia:

– vstup do budovy Polikliniky NSK Štúrovo len s respirátorom FFP2

– všetci pacienti prichádzajúci na ambulantné vyšetrenie, na röntgen a na rehabilitáciu sa musia preukázať potvrdením o očkovaní, prekonanom ochorení Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo vykonaným Ag testom nie starším ako 24 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín. Pacienti sa preukážu v ambulancii SMS správou alebo iným potvrdením o vykonaní testu.

Návrat na vrch stránky