Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Jozef Kiss

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Kamenici nad Hronom.

Verejná vyhláška

Návrat na vrch stránky