Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva

Poradové číslo                      Dátum zasadnutia

  1.                                                10. 01. 2019
  2.                                                28. 02. 2019
  3.                                                28. 03. 2019
  4.                                                25. 04. 2019
  5.                                                23. 05. 2019
  6.                                                27. 06. 2019
Návrat na vrch stránky