POĎAKOVANIE

Samospráva obce Kamenica nad Hronom touto cestou vyjadruje poďakovanie všetkým osobám, ktoré podali pomocnú ruku pri šití ochranných rúšok, či už šitím alebo darovaním potrebných materiálov k šitiu rúšok, pre občanov obce, ktorí prejavili záujem.

Srdečne ďakujeme Miestnej organizácii Csemadok, Szilvii Keszegovej, Anne Batochovej, Zuzane Hegedűsovej, Terézii Zátyikovej, Angelike Batochovej, Rozálii Očovskej, Ildikó Kotrovej, Agneše Csíkovej, Agneše Keszeghovej, Adriane Kuraliovej, Enikő Gajdoš, Monike Fülöpovej, Martine Demendiovej, Zuzane Kálmánovej, Judite Hlaváčovej, Zare Molnárovej, Zlatici Viziovej, Lujze Párkánskej, Henriete Bagóovej, Márii Meťkovej, Zsoltovi Kotra, Helene Hugyeczovej.

Návrat na vrch stránky