Pozvánka

Vážení občania!
Starosta obce Vás srdečne pozýva dňa 29. 11. 2018 t.j. vo štvrtok 0 18.00 hod. do kultúrneho domu na ustanovujúce plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom novozvolení členovia obecného zastupiteľstva a starosta obce zložia sľub.

Návrat na vrch stránky