Pozvánka

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že Samospráva Obce dňa 8. apríla 2022 v piatok usporiada slávnostný deň Istvána Gyurcsóa.

O 15.00 hod. sa bude konať pamätný program na námestí Istvána Gyurcsóa.

O 16.00 hod. sa začína predstavenie knihy Anny Szabados v kultúrnom dome.

Každého srdečné očakávame!

Návrat na vrch stránky