Prezidentka Zuzana Čaputová vydala rozhodnutie o vyhlásení referenda

Urobila tak na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022. Ako deň konania referenda určila sobotu 21. januára 2023.

V referende budú voliči rozhodovať o otázke, ktorá bola uvedená v petícii ako druhá otázka:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“

Presné a úplné znenie referendovej otázky obsahuje aj vymenovanie konkrétnych článkov ústavy, ktorými sa má uvedená zmena dosiahnuť a bude uvedené na hlasovacích lístkoch.

Otázka, ktorá bola na petičnom hárku uvedená ako prvá, nebude súčasťou referenda vzhľadom na to, že Ústavný súd SR rozhodol, že nie je v súlade s ústavou.

Termín konania referenda prezidentka určila aj s ohľadom na novú právnu úpravu, ktorá zaviedla možnosť požiadať o hlasovanie poštou zo zahraničia.

Voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase referenda sa budú zdržiavať mimo jej územia, môžu požiadať písomne alebo elektronicky o hlasovanie poštou ministerstvo vnútra alebo obec trvalého pobytu.

Rozhodnutie prezidentky o vyhlásení referenda bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre referendum

Informácia pre voliča

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

Návrat na vrch stránky