ROZPIS TESTOVANIA PODĽA SÚPISNÝCH ČÍSIEL

Oznamujeme Váženým obyvateľom, že prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 sa uskutoční

v sobotu  31. októbra 2020 od 7:00 do 22:00 hod. a v nedeľu 1. novembra 2020 od 7:00 do 22:00 hod. (posledný ster o 21:30 hod.)

ROZPIS TESTOVANIA PODĽA SÚPISNÝCH ČÍSIEL

od   7.00 hod. do   9.00 hod. od súpisného čísla        1 – 150

od   9.00 hod. do 11.30 hod. od súpisného čísla    151 – 250

od 13.00 hod. do 15.00 hod. od súpisného čísla    251 – 330

od 15.00 hod. do 17.30 hod. od súpisného čísla    331 – 420

od 19.00 hod. do 21.30 hod. od súpisného čísla    421 a viac

Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia vo veku od 10 rokov do 65 rokov. Poradie má odporúčací charakter, aby sa predišlo príliš dlhému čakaniu a zhromažďovaniu. Všetci občania sa musia preukázať občianskym preukazom a preukazom poistenca.

Dávame Vám do pozornosti, že na základe rozhodnutia Ozbrojených síl Slovenskej republiky testovanie bude zabezpečené aj pre občanov obce Chľaba v kultúrnom dome v Kamenici nad Hronom.

Prosíme občanov, aby sa usilovali chodiť priebežne počas celého dňa. Prosíme o maximálnu trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Návrat na vrch stránky