Sčítanie obyvateľov – dôležité info!

Vážení občania!

V obci už takmer 61 % obyvateľov vyplnilo dotazník v rámci prebiehajúceho celoštátneho sčítania ľudu, ktoré potrvá do 31. marca 2021.

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľaza obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Žiadame obyvateľov obce, ak ešte nevyplnili príslušný formulár, nech tak urobia do 31. marca 2021. Príslušný dotazník sa dá stiahnuť na webovej stránke www.scitanie.sk.

Návrat na vrch stránky