Sčítanie obyvateľov

V Kamenici nad Hronom už 60 % obyvateľov vyplnilo dotazník v rámci prebiehajúceho celoštátneho sčítania ľudu. Prvá etapa elektronického samosčítania obyvateľov potrvá do 31. marca.

Trvá to iba niekoľko minút, ale je to veľmi dôležité

Ide o veľmi podstatnú vec: od výsledku sčítania totiž závisí napríklad aj to, aký bude rozpočet obcí a výška podielových daní od štátu, aj možnosť uplatnenia jazyka národnostných menšín v úradoch.

Žiadame obyvateľov obce, že ak ešte nevyplnili príslušný formulár, nech to urobia do konca marca. Príslušný dotazník sa dá stiahnuť tu: www.scitanie.sk.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára 2021, nesčítava sa. Naopak, ak zomrie človek z polnoci 31. decembra 2020 na 1. januára 2021 treba ho sčítať.

Návrat na vrch stránky