TyZbieraj v Kamenici nad Hronom – ZRUŠENÉ

Kvôli zlému počasiu sa akcia posúva na neskorší termín!

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Hronom

dňa 15. mája 2021 (v sobotu)

usporiada akciu zbierania odpadkov.

Prosíme Vás, pripojte sa k nám, aby sme spoločne očistili naše prostredie.

Stretneme sa o 8:00 hod. pri “Železnom moste” – na začiatku panelovej cesty.

Rukavice, vrecia zabezpečíme.

Návrat na vrch stránky