Vyhlásenie volieb zákon

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Volebný zákon

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Návrat na vrch stránky