Výzva

Vážení občania!

Nakoľko sa v obci množia sťažnosti na každodenný čierny dym, ktorý sa šíri z niektorých komínov a dvorov našej obce, starosta obce upozorňuje tých občanov, ktorí kúria uhlím alebo iným tuhým palivom, prípadne spaľujú vo svojich kotloch, peciach alebo aj na dvore rôzne plasty, pneumatiky, že znečisťujú ovzdušie škodlivými látkami.

Jedná sa najmä o oxid uhoľnatý, oxid siričitý, dusičitý ale aj iné. Tieto látky ohrozujú a poškodzujú organizmus človeka aj zvierat. Zvyšujú chorobnosť ľudí, najmä choroby dýchacích ciest a sú rakovinotvorné. Z toho dôvodu apelujeme na občanov, ktorí si doteraz neuvedomili nebezpečnosť takéhoto konania, aby prestali znečisťovať ovzdušie a znepríjemňovať život ostatným spoluobčanom.

V zmysle zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení okrem iného Zákona č.409/2014 Z.z. môže byť uložená pokuta až do výšky 663,78 EUR.

Zároveň sa zakazuje spaľovanie odpadu vo dvoroch aj popri nehnuteľnostiach. Týka sa to aj spaľovanie lístia a trávy.

Návrat na vrch stránky