Výzva pre chovateľov ošípaných

V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom šírenia Afrického moru ošípaných (AMO) na území Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky vyzýva chovateľov, ktorí nemajú chovy ošípaných registrované, aby tak vykonali v termíne do 23.10.2020.

Od 26.10.2020 bude vykonávaná úradná kontrola splnenia povinností registrácie vo vybraných obciach na celom území Slovenska. Chovateľom, ktorí si nesplnili povinnosť registrácie chovu, bude vydané opatrenie a po jeho nesplnení sa pristúpi k udeľovaní sankcii, prípadne k utrácaniu zvierat.

Informácie o povinnostiach chovateľov v oblasti registrácie chovov ošípaných a o minimálnych požiadavkách biologickej bezpečnosti chovov ošípaných:
Povinnost_registracie_chovu_osipanych
MO_Minimalne_poziadavky_biologickej_bezpecnosti_D_farmy

Tlačivá :

Registracia_chovu_hospodarskych_zvierat_do_centralnej_evidencie_hospodarskych_zvierat
Registracia_chovu_s_jednou_osipanou_na_domacu_spotrebu
Predaj_osipanej_na_domacu_spotrebu

Návrat na vrch stránky