HIVATAL CÍME

OBEC KAMENICA NAD HRONOM (GARAMKÖVESD)

Házszám: 106
943 65 Kamenica nad Hronom
Nitriansky kraj, Slovenská republika

KAPCSOLAT

Mgr. František Párkanský
0905 473 188
starosta@kamenicanadhronom.sk

  polgármester

Mgr. Anikó Kálmánová
036 75 88 102
referent@kamenicanadhronom.sk

referens

Marcela Jasztrabszká
036 75 34 271
obec@kamenicanadhronom.sk

referens

Mgr. Judita Hlaváčová
0917 366 835
judita.hlavacova@kamenicanadhronom.sk

anyakönyvvezető/referens

Katarína Szalaiová
036 75 34 272
ekonom@kamenicanadhronom.sk

könyvelő/referens

E-MAIL: obec@kamenicanadhronom.sk

Back to top