projekt kamenica nad hronom Partnerségre épülünk

Garamkövesd Község Önkormányzata „A kulturális esélyteremtés” elnevezésű SKHU/WETA/1801/1.1-015 azonosító számú pályázaton 26 531,21 Euro vissza nem térítendő támogatást nyert, az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program által finanszírozott Kisprojekt Alap Vezető kedvezményezettként.

 

A projekt fő célja:

Természet és kultúra – A határmenti terület vonzerejének növelése.

E cél elérése érdekében Garamkövesd kisprojekt partnere a magyarországi Pilismarót Község Önkormányzata (Rákóczi Ferenc u. 15, 2028 Pilismarót, Magyarország) testvértelepülésünk. Pilismarót a pályázat keretében 11 370,51 EURO vissza nem térítendő támogatást nyert magyarországi Kisprojekt Alap kedvezményezettként.

A kisprojekt vezető partner célja:

A pályázat megvalósítása során építési beruházás keretében a Szent Orbán parki színpad felújítására kerül sor, kulturális helyszínt alakít ki. A színpad felújításának célja a falusi környezet megújítása. Továbbá a zöldterületek megújítása, és felületük nagyságának növelésére.

 

A projekt leírása:

E pályázatnak köszönhetően a határ mentén élők számára megismerhetővé válik a Duna térségében, a határmenti települések, így különösen Garamkövesd és Pilismarót, valamint ezen települések környékének gazdag kulturális öröksége, szakrális értékei, kihasználva a természeti környezet szépségét a magyar-szlovák határmenti régióban. A több évtizedes testvér-települési kapcsolatra épülő interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Programnak köszönhetően településeink közötti együttműködés még szorosabbá és sikeresebbé válik. E partnerségre épülő kulturális kapcsolat következtében az elnyert pályázati forrásból konferenciák, rendezvények megszervezése során használható eszközök (összecsukható sátor, bankett asztalok, rakásozható konferenciaszékek), valamint a catering szolgáltatáshoz szükséges eszközök (poharak, csészék, terítők, stb.) kerülnek beszerzésre. A projekt környezettudatosságot, és kulturális tudatosságot eredményez, nem utolsó sorban pozitív élményt a rendezvényen részt vevők számára.

 

A projekt zárórendezvénye:

„A kulturális esélyteremtés” elnevezésű SKHU/WETA/1801/1.1/015 azonosító sz. projekt keretében felújított színpad ünnepi átadására 2020. augusztus 29-én (szombat) 14.00 órától kerül sor a Szent Orbán parkban Garamkövesden

A projekt megvalósításának zárórendezvénye Pilismaróton 2020. augusztus 26-án (szerda) 9.30 órától lesz megtartva a Nyírő Csaba Községi Sportcsarnokban. (cím: 2028 Pilismarót, Sporttelep 1066)

 

A projekttel elérni kíván eredmény:

A projekt eredményeként mindkét határmenti település épített és természetes környezete gyarapodik, mely elsősorban az itt, településeinken élő emberek életminőségének javulásához, jólétéhez járul hozzá. E fejlesztéseknek köszönhetően a településünk vonzereje nő. A határ mindkét oldalán az ide látogatók száma növekszik, fejlődik a turizmus.

 

A program nyilvánossága:

A program népszerűsítését ideiglenes hirdetőtábla, valamint papír alapú szóróanyagok, illetve elektronikus híranyag népszerűsíti.

A projekt teljes költsége

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozott projekt összes költsége

Garamkövesd Község Önkormányzata tekintetében 26 531,21 EURO, melyből az Európai Unió 22 551,52 EURO támogatást nyújtott.

Pilismarót Község Önkormányzata tekintetében 11 370,51 EURO, melyből az Európai Unió 9 664,94 EURO támogatást nyújtott,

 

„A jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tartalmazza az Európai Unió hivatalos álláspontját.”

 

További információért forduljon bizalommal:

Elzer János
polgármester

E-mail: starosta@kamenicanadhronom.sk
Telefonszám: +421 905 473 188
Honlap: www.kamenicanadhronom.sk

Back to top