Poradové číslo                      Dátum zasadnutia

  1.                                                16. 01. 2020
  2.                                                27. 02. 2020
  3.                                                26. 03. 2020
  4.                                                30. 04. 2020
  5.                                                19. 05. 2020
  6.                                                25. 06. 2020
  7.                                                24. 09. 2020
  8.                                                29. 10. 2020
  9.                                                26. 11. 2020
Back to top