Poradové číslo                      Dátum zasadnutia

  1.                                                10. 01. 2019
  2.                                                28. 02. 2019
  3.                                                28. 03. 2019
  4.                                                25. 04. 2019
  5.                                                23. 05. 2019
  6.                                                27. 06. 2019
  7.                                                05. 09. 2019
  8.                                                03. 10. 2019
  9.                                                07. 11. 2019
  10.                                                05. 12. 2019
Návrat na vrch stránky