Poradové číslo                      Dátum zasadnutia

  1.                                                16. 01. 2020
  2.                                                27. 02. 2020
  3.                                                26. 03. 2020
  4.                                                30. 04. 2020 – neuskutoční sa kvôli pandémie ochorenia COVID-19
  5.                                                19. 05. 2020
  6.                                                25. 06. 2020
  7.                                                24. 09. 2020
  8.                                                29. 10. 2020
  9.                                                26. 11. 2020
Návrat na vrch stránky