3/2019 sz. általános érvényű rendelet az önkormányzati bérlakások bérbeadásának feltételeiről

Mellékletek

Back to top