Rendeletek

Categories:
Dokumentum címe Feltöltés dátuma Függelék
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav. odpady Kijelző
Zásady zabezpečovania obradov pri uzatváraní manželstiev v matričnom obvode Kamenica nad Hronom Kijelző
VZN obce kamenica nad hronom o nakladani s komunalnym odpadom Kijelző
VZN obce kamenica nad hronom o najme a podnajme nebytovych priestorov vo vlastnictve obce Kijelző
VZN obce Kamenica nad Hronom o miestnej dani za uzivanie verejneho priestranstva Kijelző
2015 VZN voda žumpa Kijelző
2015 VZN o miestnom poplatku Kijelző
VZN 2015 materská škola Kijelző
Dodatok Kijelző
Vseobecne zavazne nariadenie o miestnej dani za psa Kijelző
2015 VZN o urceni_vysky_financnych_prostriedkov Kijelző
VZN o daní z nehnutelnosti r. 2015 Kijelző
Všeobecne záväzné nariadenie Kijelző
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kamenica nad Hronom o dani z nehnuteľnosti Kijelző
Mutass többet
Back to top