Egyéb dokumentumok

Categories:
Dokumentum címe Feltöltés dátuma Függelék
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Zámer predaja pozemkov priamym predajom Kijelző
Zámer prenájmu nehnuteľnosti Kijelző
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Zárószámla Kijelző
Értesítés Kijelző
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke a k výročnej správe Kijelző
Výročná správa 2018 Kijelző
Értesítés Kijelző
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 Kijelző
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Záverečný účet obce – rok 2018 Kijelző
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Oznámenie o zaradení odpadu na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby Kijelző
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 Kijelző
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kijelző
Záverečný účet obce – rok 2017 Kijelző
ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY Kijelző
BYTOVÝ DOM s.č. 543,544 Kijelző
Výročná správa rok 2015 Kijelző
Smernica – Sadzobník Kijelző
ŠTATÚT OBCE Kijelző
Mutass többet
Back to top