Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 10.5.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vl. práva k nehnuteľnostiam zo dňa 10.5.2019

Mellékletek

Back to top