Návrh VZN č. 1/2020 o zrušení VZN č. 2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce

Attachments

Back to top