VZN č. 5-2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci

Attachments

Back to top