VZN č. 6/2020 o zrušení VZN č. 3/2016 o určení ceny nájmu pre nájomné bytové domy postavené s podporou štátu vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom

Attachments

Back to top