VZN č. 6/2012 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Mellékletek

Back to top