VZN č. 3/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

Mellékletek

Back to top